fredag 26 februari 2010

Avståndsspråk - konstruktionsspråk

Svenska är ett konstruktionsspråk. Det finns en klar och tydlig bild av vad som är svenska, det finns dokumenterat i otaliga mängder böcker och det finns normer för hur det ska användas.

Jamska, eller jämtska, tillhör rent formellt svenska, men om man mäter avståndet är det ett annat språk - ett avståndsspråk.

Men hur i hela världen mäter man avståndet mellan språk? Jo, man jämför 207 ord, som anses vara essentiella, i språken, och är de tillräckligt olika bedöms det vara ett annat språk. Metoden utvecklades av lingvisten Morris Swadesh, varför listorna som jämför ord brukar kallas Swadesh-listor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar